Hỗ trợ và bán hàng 24/7: (0284) 458 1498

ZoogZilla Web
Thương hiệu của bạn được đại diện trên toàn thế giới! Tên miền – Hosting – Email – Nhà xây dựng trang web và hơn thế nữa!

Chứng chỉ SSL

Bảo vệ giao dịch và dữ liệu khách hàng bằng Chứng chỉ SSL.

Cho khách hàng biết chi tiết cá nhân của họ là an toàn. An ninh tương tự như đối thủ cạnh tranh của chúng tôi cho đến 90% ít hơn.

Chứng nhận SSL thông thường (1-trang)

Bảo vệ một trang.
 • Chứng thực miền
 • SHA-2 & mã hóa-2048.
 • Tăng thứ hạng SEO
 • Phát hành mã nhanh trong 5 phút
 • Hiển thị HTTPS & khóa móc
 • Con dấu bảo mật tin cậy
 • Hỗ trợ số máy chủ không giới hạn
 • Phát hành lại miễn phí, không giới hạn
 • Bảo hành $100,000

1.589.000 ₫ / year

Chứng nhận SSL thông thường (5-trang)

Bảo vệ 5 trang.
 • Chứng thực miền
 • SHA-2 & mã hóa-2048.
 • Tăng thứ hạng SEO
 • Phát hành mã nhanh trong 5 phút
 • Hiển thị HTTPS & khóa móc
 • Con dấu bảo mật tin cậy
 • Hỗ trợ số máy chủ không giới hạn
 • Phát hành lại miễn phí, không giới hạn
 • Bảo hành $100,000

2.329.000 ₫ / year

Chứng nhận SSL thông thường (Wildcard )

Bảo vệ miền con không giới hạn.
 • Chứng thực miền
 • SHA-2 & mã hóa-2048.
 • Tăng thứ hạng SEO
 • Phát hành mã nhanh trong 5 phút
 • Hiển thị HTTPS & khóa móc
 • Con dấu bảo mật tin cậy
 • Hỗ trợ số máy chủ không giới hạn
 • Phát hành lại miễn phí, không giới hạn
 • Bảo hành $100,000

8.139.000 ₫ / year

SSL đặc biệt (1-trang)

Bảo vệ một trang.
 • Chứng thực mở rộng
 • SHA-2 & mã hóa-2048.
 • Tăng thứ hạng SEO
 • Hiển thị HTTPS & khóa móc
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Con dấu bảo mật tin cậy
 • Hỗ trợ số máy chủ không giới hạn
 • Phát hành lại miễn phí, không giới hạn
 • Bảo hành $1,000,000

3.489.000 ₫ / year

SSL đặc biệt (5-trang)

Bảo vệ 5 trang.
 • Chứng thực mở rộng
 • SHA-2 & mã hóa-2048.
 • Tăng thứ hạng SEO
 • Hiển thị HTTPS & khóa móc
 • Thanh địa chỉ màu xanh
 • Con dấu bảo mật tin cậy
 • Hỗ trợ số máy chủ không giới hạn
 • Phát hành lại miễn phí, không giới hạn
 • Bảo hành $1,000,000

8.139.000 ₫ / year

To view our products in USD please click here: USD Price Sheet

GIỚI THIỆU SSL CỦA CHÚNG TÔI

 • Một SSL bao gồm các máy chủ không giới hạn
 • Làm việc với tất cả các trình duyệt chính
 • Chi phí lên đến 90% ít hơn
 • Backed by industry-best 24/7 support
 • Among the first to feature green browser bar
 • Come with site seal options